Tytuł artykułu: Rozkłady prędkości przepływu na długości rozmycia w dolnym stanowisku na modelu jazu

Autorzy: URBAŃSKI, J.

Słowa kluczowe: budowla piętrząca, rozmycie miejscowe, pomiary prędkości

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, których celem było rozpoznanie rozkładów prędkości przepływu na długości rozmycia na modelu jazu. Model budowli z wypływem wody spod zasuwy, niecką do rozpraszania energii i płaskim umocnieniem wykonano w korycie o przekroju prostokątnym. Jako materiał rozmywalny wykorzystano piasek sortowany o d50=1,1mm. Przeprowadzono analizę wyników pod kątem rozpoznania zmienności rozkładów prędkości wraz z pogłębianiem się wyboju w czasie Rozkłady prędkości mają zróżnicowany kształt, który związany jest z miejscem położenia pionu pomiarowego w obrębie wyboju. Nad obniżającym się stokiem rozmycia za umocnieniem rozwija się walec wodny, który w dużym stopniu determinuje rozkład prędkości w tworzącym się wyboju.

Cytowanie w stylu APA: Urbański, J. (2010). Rozkłady prędkości przepływu na długości rozmycia w dolnym stanowisku na modelu jazu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (1), 34-42.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Urbański, 2010), następne powołania: (Urbański, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Urbański, Janusz. "Rozkłady prędkości przepływu na długości rozmycia w dolnym stanowisku na modelu jazu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 47 ser., vol. 19, nr 1, (2010): 34-42.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Urbański 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Urbański_2010_PNIKS, author={Urbański, Janusz}, title={Rozkłady prędkości przepływu na długości rozmycia w dolnym stanowisku na modelu jazu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN47/A4/art4.pdf}, year={2010}, volume={19 (1)}, number={47}, pages={34-42}}

Pełny tekst PDF


Go Back